Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi
w Lipnicy Wielkiej

Slide background

Zespół Specjalistów

Kategoria:

Dyżury Pedagoga i Logopedy w Szkole Podstawowej nr 1 im. Świętej Królowej Jadwigi w Lipnicy Wielkiej. 

07 Logopeda

08 Pedagog

09 Psycholog

 

Samorząd Uczniowski

Kategoria:

 

Skład Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Lipnicy Wielkiej w roku szkolnym 2022/2023.

Jakub Kamać – przewodnicząc Samorządu Uczniowskiego

Leokadia Kurnat – zastępca przewodniczącego Rady Rodziców

Jakub Jabłoński – skarbnik

Albert Lichosyt – sekretarz

Rada Rodziców w SP1

Kategoria:

 

Skład Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Lipnicy Wielkiej w roku szkolnym 2022/2023.

Jolanta Kupczyk – przewodnicząca Rady Rodziców

Danuta Kidoń – zastępca przewodniczącej Rady Rodziców

Anna Michalak – skarbnik

Joanna Wojnar – członek

Barbara Jasiura - członek