Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi
w Lipnicy Wielkiej

Slide background

Kalendarium

 

Harmonogram roku szkolnego 2018/2019

 

Lp.

Data

Tematyka

Osoby odpowiedzialne

Uwagi

Pierwszy okres roku szkolnego 2018/19

1.       

od 03.09.2018

do 26.01.2018

Zajęcia dydaktyczne

w pierwszym okresie

 

 

2.       

03.09.2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Wszyscy wg zadań

 

 

 

 3. 

 

 

...09.2018

Rajd im. Piotra Borowego–

 

Dyrektor SP1

Wychowawcy klas V – VII

 

Organizator -Gmina Lipnica Wielka

4.       

13.09.2018

Zebranie Rady Pedagogicznej

Dyrektor SP1

 

Nadzór pedagogiczny

Przyjęcie planu pracy

5.       

19.09.2018

Zebranie z rodzicami

Omówienie planu pracy

Omówienie wymagań edukacyjnych, sposobów oceniania zachowania oraz warunków i trybu uzyskiwania ocen wyższych niż przewidywane

Wybór Rad Oddziałowych

Dyrektor SP1

Wychowawcy klas

Zebranie ogólne

Spotkanie z wychowawcami

6.       

19.09.2018

Spotkanie Zespołu Wychowawców i N-li uczących w klasach IV i VIII

Krystyna Smoleń

przewodnicząca zespołu

Frekwencja

Dostosowanie wymagań edukacyjnych

 

7.       

Do 30.09.2018

Wybór Rady Rodziców

Dyrektor SP1

Przewodniczący dotychczasowej Rady Rodziców

 

8.       

12.(lub 15)10.2018

Akademia z okazji Dnia Nauczyciela

Wg. harmonogramu

SU

 

9.       

Do 30.10.2018

Ślubowanie klasy I

Wychowawca  klasy I

 

10.       

30/31.10.2018

Wszystkich Świętych

Katecheta

 

11.   

12.10.2018

Spotkanie Zespołu Wychowawców –

Krystyna Smoleń

przewodnicząca                        zespołu

Sprawy bieżące

12.   

02.11. 2018

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

13.   

12.11.2018

Akademia z okazji Święta Niepodległości

Wg harmonogramu

 

14.   

21.11.2018

Dzień życzliwości

Wg. harmonogramu

 

15.   

20.11.2018

Zebranie Rady Pedagogicznej

Dyrektor SP1

Nauczyciele

Rada szkoleniowa

(statut)

16.   

06.12.2018

Mikołajki

Wg harmonogramu

 

17.       

10.12.2018

Spotkanie Zespołu Uczących w danym oddziale.

Krystyna Smoleń

przewodniczący zespołu

Frekwencja

Opinia w sprawie ocen z zachowania

18.       

12.12.2018

Spotkanie z rodzicami -omówienie wyników nauczania i zachowania

 

Dyrektor SP1 Wychowawcy klas

Zebranie ogólne

Spotkanie z wychowawcami

 

19.       

21.12.2018

Bożonarodzeniowy apel/wigilia szkolna

Wg. harmonogramu

 

20.       

od 24.12.2018

do 01.01.2019

Zimowa przerwa świąteczna

 

 

21.       

03.01.2019

Poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania

Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne

Wychowawcy Klas

 

22.       

09.01.2019

Opłatek dla rodziców i gości

Dyrektor SP1

Wg. harmonogramu

 

23.       

9.01.2019

Wystawienie ostatecznych ocen śródrocznych

Nauczyciele prowadzące poszczególne zajęcia edukacyjne

Wychowawcy Klas

 

24.       

10.01.2019

Zebranie Rady Pedagogicznej –klasyfikacja śródroczna

Dyrektor SP1 Nauczyciele

 

 

 

 

 

25.       

14 – 27.01.2019

Ferie zimowe

 

 

26.   

25.01.2019

Zakończenie pierwszego okresu roku szkolnego 2018/19

 

 

Drugi okres roku szkolnego 2018/19

12.   

28.01.2019

Rozpoczęcie drugiego okresu roku szkolnego 2018/19

Wszyscy wg zadań

 

13.   

30.01.2019

Dzień babci i dziadka

Wychowawca oddziału przedszkolnego

 

14.   

05.02.2019

Zebranie Rady Pedagogicznej – podsumowanie pracy w pierwszym okresie roku szkolnego 2018/19

Dyrektor SP1

nauczyciele

 

15.   

19.03.2019

Spotkanie Zespołu Wychowawców –

Krystyna Smoleń-

przewodniczący zespołu

Frekwencja

 

16.   

21.03.2018

Pierwszy dzień wiosny

Wg. harmonogramu

 

17.   

15 – 17. 04. 2019

Egzamin ósmoklasisty

Dyrektor, nauczyciele

 

18.   

18.04 -23.04.2019

Wiosenna przerwa świąteczna

 

 

19.   

25.04.2019

Święto Ziemi

Wg. harmonogramu

 

20.   

25.04.2019

Spotkanie Zespołu Wychowawców –

Krystyna Smoleń

– przewodniczący zespołu

Frekwencja

Opinia w sprawie ocen z zachowania uczniów

21.   

25.04.2019

Zebranie Rady Pedagogicznej

Dyrektor SP1

Rada szkoleniowa

Opinia nt. projektu arkusza organizacyjnego

22.   

02.05.2019

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

 

23.   

06 lub 07. 05.2019

Akademia z okazji 3-Maja

Wg. harmonogramu

 

24.   

14.05.2019

Spotkanie Zespołu Wychowawców –

Krystyna Smoleń-

przewodniczący                      zespołu

Frekwencja

Opinia w sprawie ocen z zachowania

25.   

16.05.2019

Zebranie z rodzicami – wywiadówka

Dyrektor SP1

Wychowawcy klas

Omówienie wyników nauczania i spraw wychowawczych oraz opiekuńczych

26.   

28.05.2019

Dzień Matki

Wychowawca klasy II

 

27.   

30.05 i 31.05.2019

Dzień Dziecka i Dzień Otwarty

Wg. harmonogramu

 

28.   

07.06.2019

Święto Patrona Szkoły

Wg. harmonogramu

 

29.   

11.06.2019

Spotkanie Zespołu Wychowawców –

Krystyna Smoleń

przewodniczący zespołu

Frekwencja

Opinia w sprawie ocen z zachowania

 

30.   

do 11.06.2019

Poinformowanie uczniów przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania

 

Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne

Wychowawcy Klas

 

31.   

do 11.06.2019

Poinformowanie rodziców przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania

Wychowawcy klas

 

32.   

do 14.06.2019

Wystawienie ostatecznych ocen klasyfikacji rocznej

N-le prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne

Wychowawcy Klas

 

33.   

18.06.2019

Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna

Dyrektor SP1

 

34.   

17 -19. 06.2019

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

 

35.   

21.06.2019

Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych i wychowawczych

Dyrektor SP1

Wychowawcy klas

 

36.   

26.06.2019

Zebranie Rady Pedagogicznej – podsumowanie pracy w roku szkolnym 2017/18

Dyrektor SP1

nauczyciele

 

37.   

28.08.2019

Zebranie Rady Pedagogicznej – na rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19

Dyrektor SP1

nauczyciele