Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi
w Lipnicy Wielkiej

Slide background

Historia Szkoły

Budynek, w którym mieści się obecnie szkoła został wybudowany w 1963 roku dzięki staraniom władz byłej Gromadzkiej Rady Narodowej przy dużej pomocy mieszkańców Lipnicy Wielkiej - Murowanicy.

W czasach przed I wojną światową uczono w prywatnych domach a później w budynku w którym obecnie znajduje się Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej.

W okresie monarchii austro – węgierskiej lekcje w szkole odbywały się „po madziarsku". Po odzyskaniu niepodległości w budynku szkolnym uczyli miejscowi chłopi, którzy umieli czytać i pisać po polsku. Po pewnym czasie uczeniem i wychowaniem dzieci w szkole zajmowała się pani Jodłowska pochodząca z kresów wschodnich ze szlacheckiego rodu, która po rewolucji październikowej znalazła schronienie w Lipnicy. Po jej śmierci przybyli do Murowanicy państwo Krupowie a później pan Wołoszyn, którzy pracowali tutaj do wybuchu II wojny światowej.

W okresie inkorporacji Orawy do państwa słowackiego w latach 1939 – 1945 w szkole uczono po słowacku. Po zakończeniu II wojny światowej nauczaniem w Murowanicy po polsku zajmował się pan Jan Pelczarski. Od 1947 r. do 1951 r. szkołę polską objęła pani Maria Micek, a pan Jan Pelczarski uczył języka słowackiego.

W latach 1951 – 1977 kierownikiem Szkoły była Pani Krystyna Osikowa, zaś w latach 1977 – 1979 Pan Franciszek Zubrzycki. Od 1979 r. do 2006  kierowanie szkołą powierzono Pani Stanisławie Potoniec. Od 1 września 2006 r. do 31 sierpnia 2018 r. dyrektorem szkoły była Pani Danuta Pastorczyk. Z dniem 1 września 2018 roku obowiązku dyrekotra objął Łukasz Klozyk.

W latach 1995 – 2017 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Świętej Królowej Jadwigi w Lipnicy Wielkiej wchodziła w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lipnicy Wielkiej, którego dyrektorem był Jan Kuliga.

W 1996 r. nastąpiła modernizacja budynku pod kątem przystosowanie dla osób niepełnosprawnych. W roku 2018 przeprowadzono gruntowną termomodernizację budynku. W maju 2013 r. przy szkole wybudowano kompleks sportowych boisk „Orlik 2012".

W listopadzie 2019 r. do użytku oddano nowoczesny plac zabaw oraz strefę workout do ćwiczeń gimnastycznych.

Szkoła Podstawowa nr 1. im. Świętej Królowej Jadwigi - swoje zaszczytne imię "Królowej Jadwigi" nosiła jeszcze przez II wojną światową. W latach II wojny światowej administracja słowacka, usunęła imię patrona szkoły - ponieważ jednoznacznie wiązało się z polskim charakterem tej instytucji. W czasach PRL-u władze komunistyczne nie zezwoliły na przywrócenie imienia Królowej Jadwigi naszej szkole. Dopiero 21 czerwca 1997 roku nastąpiło uroczyste przywrócenie imienia (kanonizowanej 8 czerwca 1997 r.) Świętej Królowej Jadwigi. 8 czerwca 1999 r. nastąpiło poświęcenie ufundowanego przez Radę Rodziców sztandaru szkoły.

 

Współczesność

Nasza szkoła jest miejscem, gdzie stwarza się warunki do nauki dla wszystkich dzieci. Nie tylko przekazujemy wiedzę i kształtujemy umiejętności, lecz także motywujemy do rzetelnej i systematycznej pracy.

Naszym nadrzędnym celem jest wspieranie rozwoju ucznia, troska o jego bezpieczeństwo i zdrowie. Uczymy przestrzegania norm społecznych, szacunku wobec innych oraz wzajemnej tolerancji. Pielęgnujemy tradycję szkolną regionalną i narodową.

Mimo, iż od wybudowania naszej szkoły minęło „pół wieku” to nadal podążamy z duchem czasu, stawiając czoła współczesnym wymaganiom edukacyjnym. Obecnie szkoła może zaoferować uczniom zajęcia w nowoczesnej pracowni komputerowej, poszczycić się nowo otwartym boiskiem wielofunkcyjnym „Orlik” a najmłodszym zaproponować zajęcia na placu zabaw.