Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi
w Lipnicy Wielkiej

Slide background

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/klient.dhosting.pl/agmediaszk/sp1lipnicawielka.pl/public_html/templates/joomla_szkolny/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Historia Szkoły

Budynek, w którym mieści się obecnie szkoła został wybudowany w 1963 roku dzięki staraniom władz byłej Gromadzkiej Rady Narodowej przy dużej pomocy mieszkańców Murowanicy.

Do 1963 r. uczono w prywatnych domach a później w starym budynku, w którym obecnie znajduje się Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej.

W okresie monarchii austro – węgierskiej lekcje w szkole odbywały się „po madziarsku”. Po odzyskaniu niepodległości w budynku szkolnym uczyli miejscowi chłopi, którzy umieli czytać i pisać po polsku. Po pewnym czasie uczeniem i wychowaniem dzieci w szkole zajmowała się pani Jodłowska pochodząca z kresów wschodnich ze szlacheckiego rodu, która po rewolucji październikowej znalazła schronienie w Lipnicy. Po jej śmierci przybyli do Murowanicy państwo Krupowie a później pan Wołoszyn, którzy pracowali tutaj do wybuchu II wojny światowej.

W okresie inkorporacji Orawy do państwa słowackiego w szkole uczono po słowacku. Po zakończeniu II wojny światowej nauczaniem w Murowanicy po polsku zajmował się pan Jan Pelczarski. Od 1947 r. do 1951 r. szkołę polską objęła pani Maria Micek, a pan Jan Pelczarski uczył języka słowackiego.

Od 1990 r. w okresie ferii zimowych i wakacji szkoła gości dzieci niepełnosprawne zgromadzone we wspólnocie „Wiara i Światło”. Tę przepiękną akcję zapoczątkował nasz rodak ks. mgr Jan Karlak.

W 1996 r. nastąpiła modernizacja budynku i jego przystosowanie dla osób niepełnosprawnych.

W 2013 roku przypadła 16 rocznica przywrócenia imienia szkole oraz 50 – lecie powstania budynku.

 

Współczesność

Nasza szkoła jest miejscem, gdzie stwarza się warunki do nauki dla wszystkich dzieci. Nie tylko przekazujemy wiedzę i kształtujemy umiejętności, lecz także motywujemy do rzetelnej i systematycznej pracy.

Naszym nadrzędnym celem jest wspieranie rozwoju ucznia, troska o jego bezpieczeństwo i zdrowie. Uczymy przestrzegania norm społecznych, szacunku wobec innych oraz wzajemnej tolerancji. Pielęgnujemy tradycję szkolną regionalną i narodową.

Mimo, iż od wybudowania naszej szkoły minęło „pół wieku” to nadal podążamy z duchem czasu, stawiając czoła współczesnym wymaganiom edukacyjnym. Obecnie szkoła może zaoferować uczniom zajęcia w nowoczesnej pracowni komputerowej, poszczycić się nowo otwartym boiskiem wielofunkcyjnym „Orlik” a najmłodszym zaproponować zajęcia na placu zabaw.