Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi
w Lipnicy Wielkiej

Slide background

Nauczyciele

Nauczyciele w Szkole Podstawowej nr 1 im. Świętej Królowej Jadwigi w Lipnicy Wielkiej w roku szkolnym 2019/2020.

mgr Łukasz Klozyk - Dyrektor Szkoły, nauczyciel historii;

mgr Marta Pawlak – Wychowawca oddziału przedszkolnego, nauczanie przedszkolne;

mgr Elżbieta Kuliga - Wychowawca klasy I, nauczanie wczesnoszkolne;

mgr Agnieszka Klozyk – Wychowawca klasy II, nauczanie wczesnoszkolne, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych;

mgr Anna Mikłusiak - Wychowawca klasy III, nauczanie wczesnoszkolne, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych, nauczyciel zajęć korekcyjno-kompensacyjnych;

mgr Tomasz Kramarz – Wychowawca klasy IV, nauczyciel wychowania fizycznego;

Kinga Michalak - Wychowawca klasy V, nauczyciel języka angielskiego;

mgr Katarzyna Buroń - Wychowawca klasy VIa, nauczyciel języka angielskiego;

mgr Monika Kołton – Wychowawca klasy VIb, nauczyciel matematyki;

mgr Edyta Karkoszka – Wychowawca klasy VII, nauczyciel języka polskiego nauczyciel zajęć rewalidacyjnych,

mgr Władysława Moniak – Wychowawca klasy VIII, nauczyciel przyrody i geografii, bibliotekarz;

mgr Anna Cymerman – nauczyciel języka polskiego;

mgr Monika Harkabuzik - nauczyciel wspomagający;

mgr Bogusława Hetmańska – nauczyciel chemii,matemtyki;

mgr Anna Kramarz - nauczyciel języka polskiego

mgr Paweł Kucek – nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych;

mgr Jolanta Kuliga – nauczyciel biologii, wychowania do życie w rodzinie;

mgr Mariusz Machajda – nauczyciel techniki, zajęć technicznych;

mgr Jacek Piwowarczyk – nauczyciel fizyki;

mgr Iwona Rószczka-Wojdyła – nauczyciel religii;

mgr Agata Skoczyk – logopeda;

mgr Krystyna Smoleń – pedagog szkolny, nauczyciel wspomagający, nauczyciel doradztwa zawodowego, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych;

mgr Mirosław Smoleń – nauczyciel muzyki i  informatyki

mgr Elżbieta Sobczak,– nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i języka niemieckiego.

mgr Monika Tlałka - nauczyciel plastyki

Pedagog Szkolny:

mgr Krystyna Smoleń – dyżury w SP1:

Poniedziałek: 7:20 – 10:50

Czwartek: 7:30 – 8:00, 9:45 – 10:45

Piątek 12:30 – 14:30

Pomoc psychologiczno-pedagogiczne:

Czwartek 8:00 – 8:45

ZAJĘCIA DODATKOWE

KULTURA OSOBISTA

JĘZYKI OBCE