Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi
w Lipnicy Wielkiej

Slide background

1 września 2022 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023.

Kategoria:
FB IMG 1662930295267👩‍🏫👨‍🏫Najpierw wszyscy zgromadzili się w kościele na Mszy Świętej. Następnie cała społeczność spotkała się w szkole gdzie Pan Dyrektor Łukasz Klozyk powitał wszystkich przybyłych uczniów, rodziców oraz grono pedagogiczne. Szczególne słowa skierował do najmłodszych rozpoczynających naukę w naszej szkole. Wszystkim życzył wielu sukcesów, wytrwałości w realizacji celów oraz powodzenia w zdobywaniu wiedzy i nowych umiejętności. Po zakończonej uroczystości uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swoich klas.
Czytaj więcej...

Stypendia Wójta Gminy rozdane.

Kategoria:
FB IMG 166293022079231.08.2022 odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów dla najlepszych uczniów w gminie. 
Galę poprowadziła Pani Marzena Michalak - dyrektor CUW. 
Po czym głos zabrał pan Mateusz Lichosyt - Wójt Gminy mówiąc, że sukces ucznia to wynik wielu czynników. Obok pasji i talentu młodego człowieka istotne jest wsparcie rodziców oraz nauczycieli. Tylko w takim połączeniu można osiągnąć szkolny sukces. Nasi stypendyści są przykładem, że można odnosić sukcesy w konkursach na szczeblu wojewódzkim i zdobywać bardzo wysokie średnie ocen. 
Czytaj więcej...

Unowocześniamy szkołę w ramach programu #LaboratoriumPrzyszłości

Kategoria:
FB IMG 1662929970842W ubiegłym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu "Laboratorium Przyszłości". Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Dzięki uczestnictwie w programie udało się pozyskać Drukarkę 3D, nowoczesny sprzęt audio, video, narzędzia konstrukcyjne oraz lutownicze. Cieszymy się także z zakupu plotera tnącego, zestawów klejów do klejenia na gorąco a nawet zestawów do LEGO-robotyki i POLYDRON-ów do budowania skomplikowanych konstrukcji.
Dzięki uczestnictwie w programie doposażono także szkołę o jeden zestaw mebli do pracowni chemiczo-fizycznej.
Liczymy na to, że udział w programie będzie okazją do poszerzania zainteresowań uczniów oraz uatrakcyjnienia zajęć.
Czytaj więcej...

Do pierwszego dzwonka gotowi 🙂

Kategoria:
FB IMG 1662929774129Wakacje to czas odpoczynku ale również okazja do remontów i odświeżenia niektórych klas lekcyjnych. 
W tym roku dzięki Funduszowi Rady Rodziców oraz środkom własnym, udało się nam zakupić szafki i wieszaki do szatni dla uczniów klas 4 - 8 oraz wyposażyć szkołę w ławki oraz krzesła, z których będą korzystać uczniom w klasie czwartej oraz szóstej. 
 
W imieniu uczniów serdecznie dziękujemy za zakupiony sprzęt.
Czytaj więcej...

ZAJĘCIA DODATKOWE

KULTURA OSOBISTA

JĘZYKI OBCE