Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi
w Lipnicy Wielkiej

Slide background

Nauczyciele

Nauczyciele w Szkole Podstawowej nr 1 im. Świętej Królowej Jadwigi w Lipnicy Wielkiej w roku szkolnym 2022/2023.

 

mgr Łukasz Klozyk - Dyrektor Szkoły, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie;

Wychowawcy:

mgr Dorota Stanosz – Wychowawca oddziału przedszkolnego, wychowanie przedszkolne.

mgr Marta Pawlak – Wychowawca klasy I, edukacja wczesnoszkolna, język polski dla uczniów z zagranicy;

mgr Agnieszka Klozyk – Wychowawca klasy II, nauczanie wczesnoszkolne;

mgr Anna Mikłusiak - Wychowawca klasy III, nauczanie wczesnoszkolne, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych, nauczyciel - terapeuta zajęć korekcyjno-kompensacyjnych;

mgr Monika Kołton – Wychowawca klasy IV, nauczyciel matematyki, nauczyciel wspomagający;

mgr Edyta Karkoszka – Wychowawca klasy V, nauczyciel języka polskiego, język polski dla uczniów z zagranicy;

Monika Karkoszka - Wychowawca klasy VI, nauczyciel matematyki;

mgr Paweł Kucek – Wychowawca klasy VII, nauczyciel wychowania fizycznego, techniki, edukacji dla bezpieczeństwa, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych ;

Kinga Michalak - Wychowawca klasy VII, nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel wspomagający, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych; 


Pozostali nauczyciele:

mgr Katarzyna Buroń - nauczyciel języka angielskiego;

mgr Anna Cymerman – nauczyciel języka polskiego;

mgr Patrycja Gwiżdż – psycholog szkolny

mgr Bogusława Hetmańska – nauczyciel chemii;

mgr Wojciech Kucek - nauczyciel wychowania fizycznego;

mgr Jolanta Kuliga – nauczyciel biologii, wychowania do życia w rodzinie;

Daniel Mateja -  nauczyciel muzyki;

mgr Władysława Moniak – nauczyciel przyrody i geografii, bibliotekarz, opiekun świetlicy szkolnej;

mgr Joanna Pakos– nauczyciel informatyki

mgr Jacek Piwowarczyk – nauczyciel fizyki;

mgr Iwona Rószczka-Wojdyła – nauczyciel religii;

mgr Agata Skoczyk – logopeda;

mgr Krystyna Smoleń – pedagog specjalny, pedagog szkolny, nauczyciel doradztwa zawodowego, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych;

mgr Elżbieta Sobczak - nauczyciel języka niemieckiego i historii;.

mgr Monika Tlałka - nauczyciel plastyki