Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi
w Lipnicy Wielkiej

Slide background

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/klient.dhosting.pl/agmediaszk/sp1lipnicawielka.pl/public_html/templates/joomla_szkolny/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Nauczyciele

Nauczyciele w Szkole Podstawowej nr 1 im. Świętej Królowej Jadwigi w Lipnicy Wielkiej w roku szkolnym 2020/2021.

mgr Łukasz Klozyk - Dyrektor Szkoły, nauczyciel historii;

mgr Marta Pawlak – Wychowawca oddziału przedszkolnego, nauczanie przedszkolne;

mgr Anna Mikłusiak - Wychowawca klasy I, nauczanie wczesnoszkolne, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych, nauczyciel zajęć korekcyjno-kompensacyjnych; 

 mgr Elżbieta Kuliga - Wychowawca klasy II, nauczanie wczesnoszkolne;

mgr Agnieszka Klozyk – Wychowawca klasy III, nauczanie wczesnoszkolne, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych;

mgr Sylwia Lichosyt - Wychowawca klasy IV, nauczyciel matematyki i wychowania do życia w rodzinie;

mgr Tomasz Kramarz – Wychowawca klasy V, nauczyciel wychowania fizycznego;

Kinga Michalak - Wychowawca klasy VI, nauczyciel języka angielskiego;

mgr Katarzyna Buroń - Wychowawca klasy VIIa, nauczyciel języka angielskiego;

mgr Monika Kołton – Wychowawca klasy VIIb, nauczyciel matematyki;

mgr Edyta Karkoszka – Wychowawca klasy VIII, nauczyciel języka polskiego nauczyciel zajęć rewalidacyjnych,

mgr Władysława Moniak – nauczyciel przyrody i geografii, bibliotekarz;

mgr Anna Cymerman – nauczyciel języka polskiego;

mgr Monika Harkabuzik - nauczyciel wspomagający;

mgr Bogusława Hetmańska – nauczyciel chemii;

mgr Paweł Kucek – nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych;

mgr Jolanta Kuliga – nauczyciel biologii;

mgr Mariusz Machajda – nauczyciel techniki;

mgr Jacek Piwowarczyk – nauczyciel fizyki;

mgr Iwona Rószczka-Wojdyła – nauczyciel religii;

mgr Agata Skoczyk – logopeda;

mgr Krystyna Smoleń – pedagog szkolny, nauczyciel wspomagający, nauczyciel doradztwa zawodowego, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych;

mgr Mirosław Smoleń – nauczyciel muzyki i  informatyki

mgr Halina Matera,– nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie;

mgr Karolina Chełminiak - nauczciel języka niemieckiego.

mgr Monika Tlałka - nauczyciel plastyki