Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi
w Lipnicy Wielkiej

Slide background

Historia, WOS

PROGRAM NAUCZANIA HISTORII W KLASACH 4–8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ „WCZORAJ I DZIŚ”.pdf - pokaż

Rozkład materiału do historii dla klasy 4 szkoły podstawowej.Wczoraj i dziś.pdf - pokaż

Rozkład materiału do historii dla klasy 5 szkoły podstawowej do programu nauczania „Wczoraj i dziś”.pdf - pokaż

Rozkład materiału do historii dla klasy 6 szkoły podstawowej do programu nauczania „Wczoraj i dziś”.pdf - pokaż

Rozkład materiału i plan wynikowy do historii dla klasy 7 szkoły podstawowej.Wczoraj i dziś kl. 7 NOWA EDYCJA.pdf - pokaż

Plan wynikowy do historii dla klasy 8 szkoły podstawowej „Wczoraj i dziś” kl. 8. Edycja 2021–2023.pdf - pokaż

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z historii w klasie IV w Szkole Podstawowej nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Lipnicy Wielkiej.pdf - pokaż

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z historii w klasie V w Szkole Podstawowej nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Lipnicy Wielkiej.pdf - pokaż

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z historii w klasie VI w Szkole Podstawowej nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Lipnicy Wielkiej.pdf - pokaż

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z historii w klasie VII w Szkole Podstawowej nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Lipnicy Wielkiej.pdf - pokaż

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z historii w klasie VIII w Szkole Podstawowej nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Lipnicy Wielkiej.pdf - pokaż

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ORAZ WARUNKI I TRYB UZYSKIWANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA HISTORIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE.pdf - pokaż

PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ „DZIŚ I JUTRO”.pdf - pokaż

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństweie w klasie VII w Szkole Podstawowej nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Lipnicy Wielkiej.pdf - pokaż