Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi
w Lipnicy Wielkiej

Slide background

Biologia, Chemia, Fizyka, WDŻ

PLAN WYNIKOWY Z ROZKŁADEM MATERIAŁU-KLASA 7-Chemia Nowej Ery.pdf - pokaż

PLAN WYNIKOWY Z ROZKŁADEM MATERIAŁU-KLASA 8-Chemia Nowej Ery.pdf - pokaż

PLAN WYNIKOWY Z ROZKŁADEM MATERIAŁU-Klasa VII-Spotkania z fizyką – Nowa Era.pdf - pokaż

PLAN WYNIKOWY Z ROZKŁADEM MATERIAŁU-Klasa VIII-Spotkania z fizyką – Nowa Era.pdf - pokaż

Program nauczania biologii w klasach 5–8 szkoły podstawowej-Puls życia.pdf - pokaż

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ORAZ WARUNKI I TRYB UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z BIOLOGII W KL. IV-VIII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W LIPNICY WIELKIEJ.pdf - pokaż

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ORAZ WARUNKI I TRYB UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z CHEMII W KLASIE VII, VIII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W LIPNICY WIELKIEJ.pdf - pokaż

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ORAZ WARUNKI I TRYB UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z FIZYKI W KLASIE VII, VIII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W LIPNICY WIELKIEJ.pdf - pokaż

Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 4 szkoły podstawowej.pdf - pokaż

Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 5 szkoły podstawowej.pdf - pokaż

Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 6 szkoły podstawowej.pdf - pokaż

Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 7 szkoły podstawowej.pdf - pokaż

Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 8 szkoły podstawowej.pdf - pokaż

 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z CHEMII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W LIPNICY WIELKIEJ ROK SZKOLNY 2023/24 KLASA 7.pdf - pokaż

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z CHEMII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W LIPNICY WIELKIEJ ROK SZKOLNY 2023/24 KLASA 8.pdf - pokaż

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z FIZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W LIPNICY WIELKIEJ ROK SZKOLNY 2023/24 KLASA 7.pdf - pokaż

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z FIZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W LIPNICY WIELKIEJ ROK SZKOLNY 2023/24 KLASA 8.pdf - pokaż

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi oparte na Programie nauczania biologii „Puls życia” autorstwa Anny Zdziennickiej.pdf - pokaż

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi oparte na Programie nauczania biologii „Puls życia” autorstwa Anny Zdziennickiej.pdf - pokaż

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi oparte na Programie nauczania biologii „Puls życia” autorstwa Anny Zdziennickiej.pdf - pokaż

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi oparte na Programie nauczania biologii „Puls życia” autorstwa Anny Zdziennickiej.pdf - pokaż