Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi
w Lipnicy Wielkiej

Slide background

Edukacja wczesnoszkolna

Kryteria oceniania na zakończenie kl. 1 ALE TO CIEKAWE, klasa 1.pdf - pokaż

Kryteria oceniania – edukacja informatyczna, na zakończenie kl. 1 ALE TO CIEKAWE, klasa 1.pdf - pokaż

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Klasa II-EDUKACJA POLONISTYCZNA.pdf - pokaż

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Klasa III-EDUKACJA POLONISTYCZNA..pdf - pokaż

PROGRAM NAUCZANIA DLA KLAS 1–3.Ale to ciekawe.pdf - pokaż

Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1–3 „Wielka przygoda” – doświadczam – przeżywam – poznaję – wyjaśniam – tworzę.pdf - pokaż

Program nauczania w klasach 1-3. Edukacja informatyczna.pdf - pokaż

Rozkład materiału nauczania klasa 3 część 2.pdf - pokaż

Przedmiotowe zasady oceniania na I etapie kształcenia edukacja wczesnoszkolna kl. I-III.pdf - pokaż

Rozkład materiału nauczania klasa 2 część 1.pdf - pokaż

Rozkład materiału nauczania klasa 2 część 2.pdf - pokaż

Rozkład materiału nauczania klasa 2 semestr 2, część 1.pdf - pokaż

Rozkład materiału nauczania klasa 2 semestr 2, część 2.pdf - pokaż

Rozkład materiału nauczania klasa 3 część 1.pdf - pokaż

Rozkład materiału nauczania klasa 3 część 2.pdf - pokaż

Rozkład materiału nauczania klasa 3, semestr 2 część 1.pdf - pokaż

Rozkład materiału nauczania klasa 3, semestr 2 część 2.pdf - pokaż

Wymagania edukacyjne kl. 1.pdf - pokaż