Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi
w Lipnicy Wielkiej

Slide background

Plastyka, Muzyka, Technika, Informatyka

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z muzyki.pdf - pokaż

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych.Warunki i tryb uzyskania oceny rocznej wyższej niż przewidywana.Przedmiotowe zasady oceniania.pdf - pokaż

Roczny plan pracy z plastyki do programu nauczania „Do dzieła!” Klasa IV.pdf - pokaż

Plan pracy z plastyki do programu nauczania „Do dzieła!”. Klasa V.pdf - pokaż

Plan pracy z plastyki do programu nauczania „Do dzieła!”. Klasa VI.pdf - pokaż

Plan pracy z plastyki do programu nauczania „Do dzieła!”. Klasa VII.pdf - pokaż

Program nauczania plastyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej Do dzieła!.pdf - pokaż

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ORAZ WARUNKI I TRYB UZYSKIWANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA.Informatyka.pdf - pokaż

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ORAZ WARUNKI I TRYB UZYSKIWANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA.Technika.pdf - pokaż

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI. WARUNKI I TRYB UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA.pdf - pokaż

Rozkład materiału nauczania (propozycja z językiem Python).pdf - pokaż

Rozkład materiału nauczania – klasa 4 (propozycja).Informatyka.pdf - pokaż

Rozkład materiału nauczania - klasa 5 (propozycja).Informatyka.pdf - pokaż

Rozkład materiału nauczania - klasa 6 (propozycja).Informatyka.pdf - pokaż

Rozkład materiału nauczania - klasa 7 (propozycja).Informatyka.pdf - pokaż

Rozkład materiału nauczania dla klasy 4.Technika.pdf - pokaż

Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 5.Technika.pdf - pokaż

Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 6.Technika.pdf - pokaż