Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi
w Lipnicy Wielkiej

Slide background

Terminarz

Kategoria:

Terminy klasyfikacji śródrocznej uczniów w Szkole Podstawowej nr 1 im. Świętej Królowej Jadwigi w Lipnicy Wielkiej w roku szkolnym 2018/2019.

10 grudnia 2018 r. – poinformowanie ucznia i rodzica o zagrożeniu oceną niedostateczną z przedmiotu, potwierdzone podpisem rodzica w dzienniku lekcyjnym.

12 grudnia 2018 r. – o godzinie 16:00 spotkanie z Rodzicami.

8 stycznia 2019 r. - ostateczny termin wystawienie oceny śródrocznej.

9 stycznia 2019 r. – klasyfikacja śródroczna uczniów, Zebranie Rady Pedagogicznej (godzina 14:00).

12 – 27 stycznia 2019 r. – Ferie zimowe.