Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi
w Lipnicy Wielkiej

Slide background

Spotkanie z teatrem - spektakl „Kolumbowie" w OCK w Jabłonce.

Kategoria:
417.10 2022r. uczniowie kl. VII- VIII SP1 wraz z uczniami kl. VIII SP2 udali się do OCK w Jabłonce, by obejrzeć spektakl teatralny pt. „Kolumbowie", który był wystawiany przez aktorów Narodowego Teatru Edukacji im. A. Mickiewicza we Wrocławiu. Nad bezpieczeństwem uczniów dbali opiekunowie: p. E. Karkoszka, p. K. Michalak i p. A. Cymerman.
Spektakl opowiadał o młodym pokoleniu skazanym i straconym przez okrutny los. O wojnie pisano i mówiono już wiele, ale zawsze jest to zbyt mało, by w pełni oddać tragedię tamtych czasów i uświadomić sobie, że to „ludzie ludziom zgotowali ten los". Młodzież żyjąca w czasie II wojny światowej była podobna do rówieśników żyjących współcześnie. Mieli oni również marzenia, byli beztroscy i bardzo kochali życie. Nie wybierali losu powstańczych bohaterów, lecz kiedy trzeba było, mimo swych młodych lat, szli po kolei na śmierć" jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec".
„Kolumbowie" to opowieść o patriotyzmie, ofiarności, odwadze i poświęceniu, ale też o dramatycznych wyborach, cierpieniu, strachu, niespełnionej miłości i rozwianych marzeniach. Aktorzy pragnęli, by przedstawienie było swoistym apelem młodych do młodych, o pielęgnowaniu narodowej tożsamości i pamięci o tragicznej historii naszego kraju, i o tych, którzy ponieśli najwyższą cenę, byśmy mogli żyć w wolnej Polsce.
E. Karkoszka