Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi
w Lipnicy Wielkiej

Slide background

Rozdanie stypendiów naukowych za rok szkolny 2021/2022

Kategoria:
1Rozdanie stypendiów naukowych za ubiegły rok szkolny odbyło się na dwóch szczeblach – gminnym oraz szkolnym.
31 sierpnia 2022 r. Wójt Gminy Lipnica Wielka, Pan Mateusz Lichosyt wręczył stypendia Wójta Gminy dla uczniów lipnickich szkół, którzy uzyskali najwyższą średnią (dla przypomnienia: uczniowie z klas IV – VI - średnia ocen z klasyfikacji rocznej co najmniej 5,30 oraz uczniowie z klas VII – VIII średnia ocen z klasyfikacji rocznej co najmniej 5,20). Z naszej szkoły stypendium Wójta Gminy Lipnica Wielka otrzymali : Wiktoria Michalak, Wiktoria Olesińska, Norbert Pawlak, Julia Pawlak oraz absolwent Kuba Janowiak (otrzymał on również drugie stypendium Wójta Gminy za jeden z dwóch najwyższych wyników egzaminu ósmoklasisty w gminie).
Z kolei 14 października, w Dniu Edukacji Narodowej uczniowie klas V - VIII odebrali stypendium Dyrektora Szkoły za wysokie wyniki w nauce. Takie stypendium przysługuje uczniom którzy uzyskali średnią ocen rocznych, co najmniej 4,75 oraz bardzo dobre lub wzorowe zachowanie. Lista uczniów nagrodzonych:
Kl. V:
Michalina Kuliga, Natalia Janowiak, Magdalena Dziubek, Wiktoria Smoleń.
Kl. VI:
Janowiak Dawid, Małgorzata Łazarczyk, Joanna Łysiak,
Adam Neupauer, Fabian Zahora, Agata Żurek.
Kl. VII:
Leokadia Kurnat, Karolina Michalak, Marcela Kidoń.
Kl. VIII:
Igor Białoń, Julia Gąbarczyk, Dominik Tometczak, Martyna Ziemiańczyk
Nagrodzonym gratulujemy i wszystkich uczniów mobilizujemy do dalszej pracy tak, aby już po pierwszym półroczu mogli pochwalić się takim wyróżnieniem.