Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi
w Lipnicy Wielkiej

Slide background

Podziękowania za udział w INNOWACJI POLONISTYCZNEJ „KULTURA SŁOWA"

Kategoria:
received 542896447536017W SP1 od 25.04.22r. trwała innowacja polonistyczna, której celem było podniesienie poziomu kultury słowa wśród uczniów. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w tę akcję, uczniom i nauczycielom, za udział, przestrzeganie reguł i zasad innowacji oraz dobrą zabawę.
W ramach innowacji odbyły się: 
- prezentacja zwrotów grzecznościowych na gazetce szkolnej,
- zostały wykonane plakaty dotyczące „Kultury Słowa", które miały na celu popularyzację poprawnych zwrotów,
- plakaty te zawisły na korytarzu szkolnym, by propagować akcję,
- odbył się konkurs - „Mistrzowie ortografii",
- konkurs krasomówczy,
- inscenizacja na gorąco,
- konkurs na najciekawsze wypracowanie- „ Za co kocham moją mamę"(kl. młodsze),
- konkurs recytatorski (kl. młodsze),
- gra- „ Polonista na 102".
 
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom SP1 za zaangażowanie się w akcję, wykazanie się kreatywnością i wiedzą, a kl. VIII B gratulujemy zdobycia maksymalnej ilości punktów i uzyskania tytułu klasy najskuteczniej broniącej piękna i poprawności języka 
– „KLASY NA MEDAL".
Dbajmy o piękno języka i kulturę słowa, bo jak pisał L. Staff:
Bądź z serca pozdrowiona,
Ojczysta święta mowo !
Niby łańcuchem złotym
Wiąże nas twoje słowo.
(...)
Tyś nasza twierdza, tarcza,
Opieka i obrona,
Ojczysta święta mowo,
Bądź z serca pozdrowiona ! 
 
 Edyta Karkoszka
 Anna Cymerman