Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi
w Lipnicy Wielkiej

Slide background

Konkurs „Inscenizacja na gorąco"

Kategoria:
285123578 1795936170755246 8830809178568289490 nPo konkursie krasomówczym nadszedł czas na kolejną odsłonę innowacji polonistycznej „Kultura słowa", a mianowicie na „Inscenizację na gorąco".
Zespoły składające się z czterech – pięciu uczniów z kl. IV-VIII mały przygotować inscenizację na wybrany temat. Pomocą w zaprezentowaniu poszczególnych scen miały być zgromadzone rekwizyty, które zostały dostarczone wychowankom. Po wylosowaniu tematu inscenizacji, uczniowie mieli stworzyć scenariusz, wybrać i przygotować do występu aktorów, zgromadzić rekwizyty. Och, działo się! Czasami było głośno, ale po 40 min. zespoły były przygotowane i przedstawiły swoje dzieła. Wszyscy uczniowie wykazali się niezwykłą kreatywnością, pomysłowością, zaangażowaniem, współpracą drużynową i zespołową oraz dużą koncentracją na zadaniach aktorskich i inscenizatorskich. Komisja składająca się z pań polonistek opracowała kryteria oceny inscenizacji. Kolejno występowały wszystkie klasy, a konkurs przerodził się w szkolny festiwal teatralny.
Wyniki konkursu „Inscenizacja na gorąco" przedstawiają się następująco:
• I miejsce: klasa VII 5 pkt.
• II miejsce: klasa VIII A oraz klasa VIII B 4 pkt.
• III miejsce klasa IV oraz klasa V 3 pkt.
• IV miejsce klasa VI 2 pkt.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu!
Kl. VII zwyciężyła, bowiem w scence: Przebudzenie na bezludnej wyspie zaprezentowała wspaniały ruch sceniczny, mimikę, gestykulację i spójność dialogów.
Zachęcamy ponownie do aktywnego udziału w kolejnych konkurencjach naszej innowacji.
Edyta Karkoszka i Anna Cymerman