Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi
w Lipnicy Wielkiej

Slide background

Konkurs krasomówczy

Kategoria:

280670893 3265993523684425 2342633264378957337 nW naszej szkole odbył się kolejny etap innowacji polonistycznej „Kultura słowa" – konkurs krasomówczy. 4-osobowe zespoły z klas IV – VIII przygotowały wypowiedzi  na wskazane tematy.

Po wyznaczonym czasie liderzy grup zaprezentowali efekty pracy, które okazały się bardzo interesujące zarówno dla komisji oceniającej, jak i dla uczniów. Tematami wypowiedzi krasomówczych były różne zagadnienia z życia uczniów, np.: zdrowe odżywianie, czytanie książek, postawa wobec odpisywania zadań, prośba o przełożenie sprawdzianu, nauczyciel na 6. Uczniowie z zaangażowaniem gromadzili argumenty i wykazali się pomysłowością oraz kreatywnością podczas wygłaszania przemówień. Oceniając wystąpienia, polonistki brały pod uwagę następujące kryteria: realizację tematu, dobór argumentów, spójność i logikę wypowiedzi, poprawność językową, płynność wypowiedzi, właściwą mimikę i gestykulację, nawiązanie kontaktu ze słuchaczami, dowcip i kulturę języka, dyscyplinę zespołu oraz umiejętność wygłaszania mowy z pamięci.

Wyniki konkursu krasomówczego przedstawiają się następująco:

·        I miejsce:  klasa VIII B     10 pkt.

·        II miejsce: klasa VIII A  oraz klasa VII        9 pkt.

·        III miejsce klasa VI  oraz klasa IV      7 pkt.

·        III miejsce klasa  V   6 pkt.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu krasomówczego!

Zachęcamy do ochoczego i aktywnego udziału w kolejnych konkurencjach naszej innowacji.

Edyta Karkoszka i Anna Cymerman