Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi
w Lipnicy Wielkiej

Slide background

Czym jest zapomnienie?

Zanikaniem pamięci?

Wygaśnięciem uczuć?

Zaniedbaniem?

cjz1 

W przededniu wspomnienia w liturgii Kościoła św. Jana Pawła II, papieża (1920-2005),

uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi

w krótkiej prezentacji  i montażu słownym uczcili Wielkiego Świętego i  wzoru  Polaków.

 

Papież Jan Paweł II rozpoczynając swój pontyfikat  wołał:

"Nie bójcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. (.)

Chrystus wie, co kryje się we wnętrzu człowieka. Tylko On to wie".

To wezwanie na różne sposoby powtarzał przez cały swój pontyfikat,

sam będąc otwarty na Chrystusa i  na każdego człowieka.

 

 

Dziś Św.  Jan Paweł II wzywa nas do tego samego:

aby nie bać się i być otwartym najpierw na Chrystusa,

a następnie Jego mocą na człowieka.

otwartość ta stanowi fundament cywilizacji miłości,

którą święty Papież głosił i o którą walczył.

 cjz2

Pani Dyrektor przypomniała każdemu z nas, że wchodząc do naszej szkoły możemy przeczytać słowa Jana Pawła II :

   „Musicie od siebie wymagać, nawet wtedy gdyby inni od was nie wymagali…”

 cjz3

Umiłowany Ojcze Święty,

Świeć nam przykładem swego męstwa,

Bądź wzorem pracy i modlitwy,

Sensem cierpienia, koroną zwycięstwa.

 

Wpatrzony w oblicze Matki Boga-

Radości i piękna wzór wspaniały,

Szedłeś po ziemi, siejąc ziarno,

Dziś zbierasz plony w blasku chwały.

 

Ty ukochałeś Zbawiciela,

Króla pokoju i miłości,

W cierpieniu Go naśladowałeś,

Teraz królujesz z Nim w wieczności. 

cjz5

Totus Tuus - Cały Twój