Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi
w Lipnicy Wielkiej

Slide background

Geografia i przyroda

Przedmiotowe zasady oceniania przyroda klasa 4.pdf - pokaż

Przedmiotowe zasady oceniania geografia klasa 5.pdf - pokaż

Przedmiotowe zasady oceniania geografia klasa 6.pdf - pokaż

Przedmiotowe zasady oceniania geografia klasa 7.pdf - pokaż

Przedmiotowe zasady oceniania geografia klasa 8.pdf - pokaż

Rozkład materiału do serii "Tajemnice przyrody".pdf - pokaż

Rozkład materiału i plan dydaktyczny.Planeta Nowa dla klasy 5.pdf - pokaż

Rozkład materiału i plan dydaktyczny.Planeta Nowa dla klasy 6.pdf - pokaż

Rozkład materiału i plan dydaktyczny.Planeta Nowa dla klasy 7.pdf - pokaż 

Rozkład materiału nauczania i plan dydaktyczny z geografii dla klasy 8 oparty na Programie nauczania geografii w szkole podstawowej – Planeta Nowa autorstwa Ewy Marii Tuz i Barbary Dziedzic.pdf - pokaż

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z przyrody w klasie 4.pdf - pokaż

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z geografii w klasie 5.pdf - pokaż

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z geografii w klasie 6.pdf - pokaż

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z geografii w klasie 7.pdf - pokaż

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z geografii w klasie 8.pdf - pokaż

Wymagania edukacyjne do działów – Tajemnice przyrody. Klasa 4.pdf - pokaż

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy 5.pdf - pokaż

Wymagania edukacyjne geografia. Planeta Nowa klasa 6.pdf - pokaż

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy 7.pdf - pokaż

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy 8.pdf - pokaż